คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก “EarthDay2019”

คณะพัฒนาการท่องเที่ยวจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก “EarthDay2019”

วันที่ 22 เมษายน 2562 คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย อาจารย์ ดร.กีรติ ตระการศิริวานิช คณบดี นำคณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ร่วมกับผู้บริหาร พนักงานโรงแรม Shangri-La Hotel, Chiang Mai โดย คุณมรกต อนุรักษ์บัณฑิต ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมกับ นายธนากร จันทราภานุกร หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่ 6 (แม่แฝก) และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก “EarthDay2019” ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ได้จัดทำแนวกันไฟป่าในพื้นที่ เป็นการควบคุมพร้อมป้องกันการลุกลามของไฟป่า ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดวิกฤติหมอกควันฝุ่นละอองในจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน ณ หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่ 6 (แม่แฝก) ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่