มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับสำนักหอสมุด

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มอบเครื่องฟอกอากาศให้กับสำนักหอสมุด

          วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมมอบเครื่องฟอกอากาศให้กับ สำนักหอสมุด ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหามลพิษฝุ่นละออง P.M.2.5 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีส่งมอบ จำนวน 4 เครื่อง ให้แก่สำนักหอสมุด และ นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้รับมอบ เพื่อสนับสนุนให้มีจุดปลอดภัยจากฝุ่นละอองและมลพิษ (Safety Zone) ซึ่งจะได้มีการส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ให้นักศึกษา และบุคลากรได้มีส่วนร่วมด้วย เช่น การลดมลพิษจากการใช้ยานพาหนะ และสนับสนุนให้ใช้จักรยาน หรือการเดิน ในพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อลดมลพิษในอากาศ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ต่อไป ณ ห้องฝ้ายคำ สำนักหอสมุด