มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

        วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ ปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน โดยมี ดร.วรพงศ์ นันทาภิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมส่งมอบต้นบุญนาค จำนวน 35 ต้น ให้แก่ รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร จากนั้นร่วมกันปลูกต้นบุญนาค ตามจุดต่างๆ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มุ่งหน้าเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ณ สวนเสือ สิงห์ กระทิง แรด มหาวิทยาลัยแม่โจ้