นักศึกษาม.แม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา พัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า

นักศึกษาม.แม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมงานจิตอาสา พัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายกองค์การนักศึกษา มหางวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมคณะทำงาน สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนักศึกษาชั้นปีที่1 บางส่วน เข้าร่วมงานจิตอาสา พัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่า และร่วมปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ในพื้นที่คลองแม่ข่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่