องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมโครงการแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี2562

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมโครงการแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี2562

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมโครงการแฮกนาปลูกข้าว ประจำปี2562 ณ ฟาร์มพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้