มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการ 85 ปี 85 พันต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการ 85 ปี 85 พันต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการ 85 ปี 85 พันต้น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมี ผศ.ดร.เอกพิชญ์ ชินะข่าย รักษาการแทนผู้ช้วยอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ณ​ โครงการพระราชดําริบ้านโปง จ.เชียงใหม่