มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดกิจกรรมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรๆสัตว์น้ำแม่ปิง บ้านท่าหลุก ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่