สัตวศาสตร์ จิตอาสาฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา

สัตวศาสตร์ จิตอาสาฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ร่วมจัดกิจกรรมสัตวศาสตร์จิตอาสา ภายใต้โครงการสัตวศาสตร์บำเพ็ญประโยชน์ สืบสานประเพณี และส่งเสริมวัฒนธรรม และคุณธรรมจริยธรรม โดยนักศึกษาของคณะฯ ทุกชั้นปี ได้ช่วยกันพัฒนา และเก็บขยะ ในบริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ประตูหลังมหาวิทยาลัยฯ ถึง อาคารศูนย์สัตวศาสตร์ฯ, อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้, ค่ายแทนคุณ, วัดดอยแท่นพระผาหลวง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10 ครบ 67 พรรษา