ม.แม่โจ้ พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก 485,000 ชุด ให้ประชาชน 77 จังหวัดทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19

ม.แม่โจ้ พร้อมส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก 485,000 ชุด ให้ประชาชน 77 จังหวัดทั่วไทยสู้ภัยโควิด-19มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวทั่วไทยสู้ภัยโควิด – 19 ผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว จำนวน 485,000 ชุด พร้อมส่งมอบแก่ประชาชน 77 จังหวัดทั่วไทย ได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนส่วนงาน ร่วมพิธีรับมอบ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่