คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี บริจาคมูลสุกร ของฟาร์มสุกร เพื่อนำไปทำปุ๋ยในการปลูกผักสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี บริจาคมูลสุกร ของฟาร์มสุกร เพื่อนำไปทำปุ๋ยในการปลูกผักสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาวันที่ 23 มิถุนายน 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี บริจาคมูลสุกร ของฟาร์มสุกร จำนวน 40 กระสอบให้กับสาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อนำไปทำปุ๋ยในการปลูกผักสำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.แสงเดือน อินชนบท อาจารย์ประจำคณะผลิตกรรมการเกษตรเป็นผู้รับมอบ